0
0,00 лв. 0 items

No products in the cart.

Privacy Policy

За да се даде възможност за използване на услугата за уеб продажби MARABELA, която е подробно описана в раздела, озаглавен: "Начин на доставка", е необходимо MARABELA да събира и обработва определени ваши лични данни. По-конкретно, ние се нуждаем от вашето име и фамилия, адрес на пребиваване и имейл адрес, телефонен номер. Вие предоставяте тази информация по време на вашата регистрация на нашия уебсайт и по време на поръчка на продукта. По това време вие ​​също се съгласявате да предоставите личните си данни, за да бъдат обработени от MARABELA, за посочената цел.

Вашите лични данни ще бъдат използвани, за да можем да доставим вашата поръчка навреме и точно. Освен това вашите лични данни ще бъдат използвани, за да ви информират за вашите поръчки.

Използването на нашата уеб продажба не е възможно без вашите лични данни и вашата регистрация представлява съгласие, MARABELA да събира и обработва вашите лични данни за целите и по начина, описан в тези Условия за ползване.

MARABELA ще използва всички събрани лични данни изключително за целите, за които са дадени. Също така личните данни ще се съхраняват в рамките на време и по начин, ясно предвиден в съответствие със Закона за защита на личните данни и всички други приложими закони, както и всички технически и организационни мерки за сигурност. Като субект на лични данни имате право по всяко време да поискате информация за това какви лични данни съхраняваме за вас, да поискате тяхната корекция, ако е невярна или да поискате нейното изтриване.

 

Всички информации, свързани или произтичащи от покупка, направена от наш клиент в нашия уеб магазин, се счита за бизнес тайна и се третира като такава в съответствие със законите на Република България.

За всички искания и допълнителна информация, моля свържете се с нас на contact@marabella.bg

crossmenu